สถานะเซิฟเวอร์
Online


แรนเถื่อน

แรนเถื่อนอัตราการเติมเงิน
ทรู พ้อย ชั่วโมง
50 55 5
90 100 12
150 170 30
300 340 95
500 550 250
1,000 1,200 550
แรนเถื่อน
วันตีบ้าน, Seige War และ CDM
  จันทร์ 17.00 น. / CDM, 19.00 น. / Guild war
  อังคาร 19.00 น.
  พุธ 19.00 น.
  พฤหัส 19.00 น.
  ศุกร์ 19.00 น.
  เสาร์ 19.00 น.
  อาทิตย์ 19.00 น.
แรนเถื่อน
แรนเถื่อน
  ชื่อ รี/จุติ
` ERROR ` 100/200
GalacTicoS>Arm 100/200
Kushina Uzumaki 100/200
_ทะเลดาว_ 100/200
 100/200
•`End๏—Mam๏ru…•` 100/200
—ยัย`๓ัวs้ๅ€๏`•๛ 100/200
—‘•D€str๏yer•‘๛ 100/200
`P๏RTGAS D AC€` 100/200
``น้oJ Lมล่ou`` 100/200
•`— C๏nan …•` 100/200
—`ถนั๑ซ้ๅe…`๛ 100/200
``vollsJllsJ`` 100/200
—•YingFonLanLa~• 100/200
B_E_E_T 100/200
- •`WsะSๅมLLผลJศS• 100/200
—•อีบัว•— 100/200
~กsะ๓่ๅ€น้๏€… 100/200
KUKKlK 100/200
- —`๏กี ต้าร์๏`— 100/200
- GalacTic๏S>Ta€<3 100/200
 100/200
—…P”ter-Meow…— 100/200
- -อๅโระแสะ- 100/200
NT-Support 100/200
- –.Nv`lDl.a`– 100/200
__๑ฮาญังเก๋า๑__ 100/200
•Sherl๏ck~H๏mes• 100/200
ปูเล่227 100/200
.. 100/200


1

ชื่อไอเท็ม รูป รายละเอียด ราคา ดำเนินการ
Hover Board V.1 (ถาวร) เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 25
Hover Board V.2 (ถาวร) เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 25
Hover Board V.3 (ถาวร) เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 25
Hover Board V.4 (ถาวร) เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 25
Hover Board V.5 (ถาวร) เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 25
Hover Board V.6 (ถาวร) เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 25
Dragon Board V.1 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Dragon Board V.2 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Dragon Board V.3 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
สกีบอร์ด V.1 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
สกีบอร์ด V.2 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
สกีบอร์ด V.3 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
สกีบอร์ด V.4 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
สกีบอร์ด V.5 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Hover Board V.7 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Hover Sword เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Cabal Board V1 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Cabal Board V2 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Element Board V1 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Element Board V2 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Element Board V3 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Element Board V4 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Element Board V5 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Element Board V6 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Element Board V7 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Element Board V8 เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
เมฆสีทอง เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Box Man Board เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 35
Hover Keyboard เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 39
เมฆ เอาชี้ที่รูปเพื่อดูรายละเอียด 39

1 

คลิกเพื่อปิด [X]