สถานะเซิฟเวอร์
Online


แรนเถื่อน

แรนเถื่อนอัตราการเติมเงิน
ทรู พ้อย ชั่วโมง
50 55 5
90 100 12
150 170 30
300 340 95
500 550 250
1,000 1,200 550
แรนเถื่อน
วันตีบ้าน, Seige War และ CDM
  จันทร์ 17.00 น. / CDM, 19.00 น. / Guild war
  อังคาร 19.00 น.
  พุธ 19.00 น.
  พฤหัส 19.00 น.
  ศุกร์ 19.00 น.
  เสาร์ 19.00 น.
  อาทิตย์ 19.00 น.
แรนเถื่อน
แรนเถื่อน
  ชื่อ รี/จุติ
` ERROR ` 100/200
GalacTicoS>Arm 100/200
Kushina Uzumaki 100/200
_ทะเลดาว_ 100/200
 100/200
•`End๏—Mam๏ru…•` 100/200
—ยัย`๓ัวs้ๅ€๏`•๛ 100/200
—‘•D€str๏yer•‘๛ 100/200
`P๏RTGAS D AC€` 100/200
``น้oJ Lมล่ou`` 100/200
•`— C๏nan …•` 100/200
—`ถนั๑ซ้ๅe…`๛ 100/200
``vollsJllsJ`` 100/200
—•YingFonLanLa~• 100/200
B_E_E_T 100/200
- •`WsะSๅมLLผลJศS• 100/200
—•อีบัว•— 100/200
~กsะ๓่ๅ€น้๏€… 100/200
KUKKlK 100/200
- —`๏กี ต้าร์๏`— 100/200
- GalacTic๏S>Ta€<3 100/200
 100/200
—…P”ter-Meow…— 100/200
- -อๅโระแสะ- 100/200
NT-Support 100/200
- –.Nv`lDl.a`– 100/200
__๑ฮาญังเก๋า๑__ 100/200
•Sherl๏ck~H๏mes• 100/200
ปูเล่227 100/200
.. 100/200


1

ชื่อไอเท็ม รูป รายละเอียด ราคา ดำเนินการ
มอไซต์ Scoopy เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% 30
มอเตอร์ไซต์ Cabal สีน้ำเงิน เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
มอเตอร์ไซต์ Cabal สีดำ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
มอเตอร์ไซต์ Cabal สีทอง เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
มอเตอร์ไซต์ Cabal สีเขียว เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
มอเตอร์ไซต์ Cabal สีชมพู เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
มอเตอร์ไซต์ Cabal สีแดง เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
รถแบทแมน สีแดง เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
รถแบทแมน สีน้ำเงิน เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
รถแบทแมน สีชมพู เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
รถแบทแมน สีเหลือง เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
Ghost Rider Bike เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
Active Scooter (ล้อหมุน ถาวร) เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 67% 50
Signal Super Bike (ล้อหมุน ถาวร) เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 75% 59
Big Bike (ล้อหมุน ถาวร) เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 70
Dark Veno Bike (ล้อหมุน ถาวร) เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
Joker Bike (ล้อหมุน ถาวร) เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
Ferrari Car (ล้อหมุน ถาวร) เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 90% 90
ม้ายูนิคอร์น I เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 90
ม้ายูนิคอร์น II เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 90
ม้ายูนิคอร์น III เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 90
เสือ I เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 90
เสือ II เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 90
เสือ III เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 90
เสือ IV เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 90
เสือ V เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 90
เสือโคร่ง เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 90
Buggy เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
Forklift เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
Warriors Bike เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 80% 80
RW4 Bike เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 100% 100
Cyclone ERQ-10 Bike เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 100% 100
Mustang Car เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 100% 100
Reventon Car เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 100% 100
Official Tron Bike เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 100% 100
Shiva Bike เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 120% 120
Trike Bike เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 120% 120
FFVII Bike เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 120% 120
BMW R1200GS เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 120% 120

1 

คลิกเพื่อปิด [X]