สถานะเซิฟเวอร์
Online


แรนเถื่อน

แรนเถื่อนอัตราการเติมเงิน
ทรู พ้อย ชั่วโมง
50 55 5
90 100 12
150 170 30
300 340 95
500 550 250
1,000 1,200 550
แรนเถื่อน
วันตีบ้าน, Seige War และ CDM
  จันทร์ 19.00 น.
  อังคาร 19.00 น.
  พุธ 19.00 น.
  พฤหัส 19.00 น. / Siege war
  ศุกร์ 19.00 น.
  เสาร์ 19.00 น.
  อาทิตย์ 19.00 น.
แรนเถื่อน
แรนเถื่อน


1 2 3 4 5

ชื่อไอเท็ม รูป รายละเอียด เวลา
ออนไลน์
ดำเนินการ
Skill พิเศษ เสริมเทพ นักหมัด Skill พิเศษ เสริมเทพ นักหมัด 9 ชม.
Skill พิเศษ ตัวเบา นักหมัด Skill พิเศษ ตัวเบา นักหมัด 9 ชม.
Skill พิเศษ เสริมเทพ นักดาบ Skill พิเศษ เสริมเทพ นักดาบ 9 ชม.
Skill พิเศษ ตัวเบา นักดาบ Skill พิเศษ ตัวเบา นักดาบ 9 ชม.
Skill พิเศษ เสริมเทพ นักธนู Skill พิเศษ เสริมเทพ นักธนู 9 ชม.
Skill พิเศษ ตัวเบา นักธนู Skill พิเศษ ตัวเบา นักธนู 9 ชม.
Skill พิเศษ เสริมเทพ นักเวทย์ Skill พิเศษ เสริมเทพ นักเวทย์ 9 ชม.
Skill พิเศษ ตัวเบา นักเวทย์ Skill พิเศษ ตัวเบา นักเวทย์ 9 ชม.
คัมภีร์ เสริมเทพ(Extream) Skill พิเศษ เสริมเทพ Extream(สายผสม) 9 ชม.
คัมภีร์ ตัวเบา(Extream) Skill พิเศษ ตัวเบา Extream(สายผสม) 9 ชม.
คัมภีร์ พิเศษ เสริมเทพขั้น2 (นักหมัด) สำหรับคนขี้เกียจทำเควส
คำเตือน : เดลไม่ได้ เทินไม่ได้ ขายทิ้งร้านได้อย่างเดียว รีสกิลก็หายปกติ
9 ชม.
คัมภีร์ พิเศษ เสริมเทพขั้น2 (นักดาบ) สำหรับคนขี้เกียจทำเควส
คำเตือน : เดลไม่ได้ เทินไม่ได้ ขายทิ้งร้านได้อย่างเดียว รีสกิลก็หายปกติ
9 ชม.
คัมภีร์ พิเศษ เสริมเทพขั้น2 (นักธนู) สำหรับคนขี้เกียจทำเควส
คำเตือน : เดลไม่ได้ เทินไม่ได้ ขายทิ้งร้านได้อย่างเดียว รีสกิลก็หายปกติ
9 ชม.
คัมภีร์ พิเศษ เสริมเทพขั้น2 (นักเวทย์) สำหรับคนขี้เกียจทำเควส
คำเตือน : เดลไม่ได้ เทินไม่ได้ ขายทิ้งร้านได้อย่างเดียว รีสกิลก็หายปกติ
9 ชม.
คัมภีร์ พิเศษ เสริมเทพขั้น2 (เอ็กซ์ตรีม) สำหรับคนขี้เกียจทำเควส
คำเตือน : เดลไม่ได้ เทินไม่ได้ ขายทิ้งร้านได้อย่างเดียว รีสกิลก็หายปกติ
9 ชม.
ชุด Hulk (7 วัน) หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 3% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
59 ชม.
ชุดTron (7 วัน) เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 3% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
49 ชม.
ชุด GreenLantern (7 วัน) หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 3% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
59 ชม.
ทรงผมชาย 2012 แบบที่ 1 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมชาย 2012 แบบที่ 2 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมชาย 2012 แบบที่ 3 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมชาย 2012 แบบที่ 4 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมชาย 2012 แบบที่ 5 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมชาย 2012 แบบที่ 6 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมชาย 2012 แบบที่ 7 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมหญิง 2012 แบบที่ 1 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมหญิง 2012 แบบที่ 2 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมหญิง 2012 แบบที่ 3 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมหญิง 2012 แบบที่ 4 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมหญิง 2012 แบบที่ 5 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมหญิง 2012 แบบที่ 6 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
ทรงผมหญิง 2012 แบบที่ 7 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
กล่อง Echo Maid หญิง (7 วัน) หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 3% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
49 ชม.
ทรงผมหญิง 2012 แบบที่ 8 (7 วัน) เพิ่มค่าพลังงาน+150
เด้ง 1.9% เมื่อสวมทับ
65 ชม.
Skill พิเศษ เสริมเทพ นักวิทยาศาสตร์ Skill พิเศษ เสริมเทพ นักปืน 9 ชม.
Skill พิเศษ ตัวเบา นักวิทยาศาสตร์ Skill พิเศษ ตัวเบา นักปืน 9 ชม.
คัมภีร์ พิเศษ เสริมเทพขั้น2 นักวิทยาศาสตร์ สำหรับคนขี้เกียจทำเควส
คำเตือน : เดลไม่ได้ เทินไม่ได้ ขายทิ้งร้านได้อย่างเดียว รีสกิลก็หายปกติ
9 ชม.
Skill พิเศษ เสริมเทพ แอสซาซิน Skill พิเศษ เสริมเทพ แอสซาซิน 9 ชม.
Skill พิเศษ ตัวเบา แอสซาซิน Skill พิเศษ ตัวเบา แอสซาซิน 9 ชม.
คัมภีร์ พิเศษ เสริมเทพขั้น2 แอสซาซิน คัมภีร์ พิเศษ เสริมเทพขั้น2 แอสซาซิน 9 ชม.
กล่องชุด MaskuRan สีแดง (7วัน) ชาย หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 2% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
50 ชม.
กล่องชุด MaskuRan สีน้ำเงิน (7วัน) ชาย หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 2% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
50 ชม.
กล่องชุด MaskuRan สีดำ (7วัน) ชาย หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 2% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
50 ชม.
กล่องชุด MaskuRan สีชมพู (7วัน) หญิง หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 2% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
50 ชม.
กล่องชุด MaskuRan สีเหลือง (7วัน) หญิง หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 2% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
50 ชม.
ชุด จอมมารเหนือ (7วัน) หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 3% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
59 ชม.
ชุด จอมมารใต้ (7วัน) หัวเพิ่มค่าหลบหลีก+15
เสื้อเพิ่มค่าความแรง+15 / HP+100
กางเกงเพิ่มค่าป้องกัน 15 / HP+100
ถุงมือเพิ่มค่าอัตราโจมตี+15 / HP+50
รองเท้าเพิ่มค่า HP+50
เด้ง 3% ต่อชิ้นเมื่อสวมทับ
59 ชม.
Skill พิเศษ เสริมเทพ นักมายากล Skill พิเศษ เสริมเทพ นักมายากล 9 ชม.
Skill พิเศษ ตัวเบา นักมายากล Skill พิเศษ ตัวเบา นักมายากล 9 ชม.
คัมภีร์ พิเศษ เสริมเทพขั้น2 นักมายากล สำหรับคนขี้เกียจทำเควส
คำเตือน : เดลไม่ได้ เทินไม่ได้ ขายทิ้งร้านได้อย่างเดียว รีสกิลก็หายปกติ
9 ชม.

1 2 3 4 5 

คลิกเพื่อปิด [X]