แรนเถื่อน > กิจกรรม


วิธีผสมอาวุดเลือดขั้นที่ 1 และ อาวุดมตรา ขั้นที่2
03 Mar 2016

วิธีทำผสม อาวุดเลือด ขั้นที่ 1
อาวุดตกจากบอส ซาฮ๋าร่า ขนนกสีแดงที่เดียวกับ ลูกแก้ว
ตัวอย่าง เช่น
•ขนนกสีแดง 100 ชิ้น(สำหรับผสมสร้างอาวุดเลือด)
•สนับพิฆาต(แสงดาว)1 อัน (หาตามสายอาชีพตัวเอง) dex /pow (รุนแรง) /spi (เวทย์)
•สนับพิฆาต(เฟรน) 1 อัน (หาตามสายอาชีพตัวเอง) dex /pow (รุนแรง) /spi (เวทย์)
•สนับพิฆาต(ควันดำ ) 1อัน (หาตามสายอาชีพตัวเอง) dex /pow (รุนแรง) /spi (เวทย์)
•เงินเอม 300 m

ดังรูป

รุปอาวุด เพิ่มการโจมตี 10 %

วิธีผสมอาวุดเลือดมนตรา ขั้นที่ 2
•เศษเพชร น้ำเงิน 500 อัน
•ขนนกสีแดง 100 ชิ้น สำหรับผสมสร้างอาวุดเลือด
•โสม 1 อัน
•อาวุดเลือดขั้นที่ 1ที่เคยผสมแล้ว  /1 อัน
•เงินเอม 500 เอม

ดังรูป

อาวุด ก็ตาม ที่ผสมได้ขั้นแรก ในรุป มันอาจะะไม่ตรง

รุปอาวุด